OdpadyKrska.cz
KontaktSlužbyCeníkDokumenty

Naše firma se zabývá likvidací sutí a odpadů. Tuto činnost zajišťujeme vozidly Daewoo Avia 75 - nosič kontejnerů. Likvidaci provádíme formou přistavení kontejnerů o objemu 3m3 o nosnosti 3t a 10 m3 o nosnosti 2t. Převzatý odpad ukládáme na skládkách k tomu určených, se kterými máme uzavřené smlouvy o převzetí a likvidování odpadů ve smyslu zákona o odpadech č.125/1997.
Dále provádíme zavážení stavebních materiálů dle požadavků zákazníků.
Jedná se především o sypké materiály tzn. písek, štěrk, recyklát a beton, kde se jedná o tonáž do 3,5t. Ostatní stavební materiály nakládáme a skládáme ručně nebo mechanicky tzn. vysokozdvižným vozíkem nebo autojeřábem.

V těchto dvou případech se předkládá, že kontejnerový zásobník nebude pokládán na zem.U sypkých materiálů dojde k vysypání a u ostatních materiálů k ručnímu nebo mechanickému složení bez použití nástavby vozidla. Současně jsme schopni zajistit jakékoli přepravní výkony dalšími nákladními vozidly různé tonáže. Stejně jako práce zemnících strojů a autojeřábů.